sut mae’n gweithio

cwestiynau cyffredin

cwestiynau cyffredin

Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda theuluoedd maeth i wneud gwahaniaeth i blant yng Nghymru. Ond beth yn union yw maethu, a sut mae’n gweithio? Dyma’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn i ni drwy’r amser.

Mae maethu’n golygu rhywbeth gwahanol i bob plentyn rydyn ni’n gofalu amdano. Mae gwahanol fathau o faethu a gwahanol rolau i’r gofalwyr. Mae pob un yn cael effaith enfawr, gydol oes.

Rhagor o wybodaeth am beth rydyn ni’n ei wneud a sut gallwch chi ymuno â ni.

Darllenwch ein blog ‘Sut mae gwneud gwahaniaeth? Dewch yn ofalwr maeth‘.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch