cysylltu â ni

Cyngor Blaenau Gwent yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Blaenau Gwent yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Maethu Cymru Blaenau Gwent

Ganolfan Adnoddau Teulu
Heol Beaufort
Glyn Ebwy
NP23 5LH

Llinell Ymchwil Cefnogi

01495 357792 neu 01495 356037

E-bost

fostering@blaenau-gwent.gov.uk