ffyrdd o maethu

eisioes yn maethu?

eisioes yn maethu?

Mae Maethu Cymru’n sefydliad nid-er-elw. Rydyn ni’n canolbwyntio ar bobl. Ein pwrpas yw cefnogi a grymuso gofalwyr maeth a chreu’r dyfodol disgleiriaf posibl ar gyfer plant lleol – dim gwneud elw.

Efallai eich bod eisoes yn maethu gyda ni. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol ar hyn o bryd, rydych chi eisoes yn rhan o Maethu Cymru. Rydych chi’n rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru, pob un yn cydweithio tuag at yr un nod.

Os nad ydych yn maethu fel rhan o’ch Awdurdod Lleol, gallwch chi drosglwyddo aton ni. Mae’n hawdd! Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod os ydych chi’n bwriadu maethu mwy o blant yn ein cymuned ac yn dymuno trosglwyddo:

Two women and a girl

sut i drosglwyddo atom ni

Mae’n rhwydd trosglwyddo i’n tîm yn Maethu Cymru Blaenau Gwent. Cysylltwch â ni i roi gwybod i ni am eich sefyllfa faethu ar hyn o bryd.

Bydd ein tîm wedyn yn gweld sut bydd maethu’n gweithio i chi, ac os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen i newid, byddwn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cefnogi chi gyda’r trosglwyddo.

A woman with a boy

pam trosglwyddo

Ein Hawdurdod Lleol yma ym Mlaenau Gwent sy’n gyfrifol am bob plentyn a pherson ifanc sydd angen gofal maeth. Felly, rydyn ni’n gweithio’n galed i ddeall a phenderfynu’n union beth sydd ei angen ar bob plentyn, yn ogystal â phob teulu maeth.

Bydd ymuno â ni yn golygu y byddwch yn elwa o gefnogaeth bwrpasol, hyfforddiant a chyngor arbenigol parhaus. Rydyn ni wedi ymrwymo’n barhaus i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i bob plentyn a pherson ifanc yn ein gofal.

Hoffech chi drosglwyddo i’n tîm? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cynnig.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch â ni