maethu ym mlaenau gwent

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu ym mlaenau gwent

Rydyn ni’n credu mewn gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i’r holl blant yn ein hardal leol. 

Ni yw Maethu Cymru Mlaenau Gwent, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn, gan ei alluogi i gyrraedd ei lawn botensial. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i blant a phobl ifanc drwy ddarparu’r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen ar ein hamrywiaeth eang o ofalwyr maeth i ddiwallu eu hanghenion.

llwyddiannau lleol

darryl

"Diolch i fy ngofalwyr maeth am greu’r dyn yr ydw i heddiw"

dysgwch mwy

meddwl am faethu?

An adult and a young girl are looking at a large vase in a museum
pwy all faethu?

Mae bron i unrhyw un yn gymwys i ddod yn ofalwr maeth, felly os ydych chi’n meddwl tybed sut mae maethu’n gweithio a beth allwch ei ddisgwyl, gallwch ddod o hyd i’r atebion yma.

dysgwych mwy
A boy is smiling
cwestiynau cyffredin

Sut beth yw maethu a beth yn union yw rôl gofalwr maeth? Mae’r atebion ar gael yma.

mae'r atebion ar gael yma

pam maethu gyda ni?

Mae maethu yn ffordd bwerus o helpu cenedlaethau’r dyfodol i ddysgu, tyfu a sefydlu perthnasoedd ar gyfer gweddill eu bywydau. Mae’n rhoi’n ôl i’ch cymuned mewn ffordd nad ydych yn ei disgwyl ac yn gwneud gwahaniaeth i blentyn neu blant mewn ffordd na fyddech yn ei disgwyl, chwaith.

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cymorth pwrpasol a lwfansau ariannol i’n holl ofalwyr maeth drwy gydol eu cyfnod gyda ni. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

sut mae dechrau ar eich taith tuag at fod yn ofalwr maeth a beth allwch chi ei ddisgwyl? darllenwch ragor, yma.

A girl in the garden
y broses

Hoffech chi gychwyn ar eich taith faethu? Dysgwch sut gallwch chi gymryd y cam cyntaf gyda ni heddiw.

dysgwych mwy
Two teenage boys in school uniform on bikes
cefnogaeth a manteision

Byddwn yno i'ch cefnogi bob cam o'r ffordd, sut bynnag y bydd ein hangen arnoch chi. Rydyn ni’n cynnig cyngor pryd bynnag y bydd ei angen arnoch chi, a llawer iawn mwy.

beth rydym yn ei gynnig

Wedi gwneud y penderfyniad i faethu yng Mlaenau Gwent? Mae’n haws nag y byddech chi’n ei feddwl i ddechrau eich cais, felly cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

Get In Touch