maethu ym mlaenau gwent

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu ym mlaenau gwent

Rydyn ni’n credu mewn gweithio gyda’n gilydd i greu dyfodol gwell i’r holl blant yn ein hardal leol. 

Ni yw Maethu Cymru Mlaenau Gwent, rhan o rwydwaith cenedlaethol o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mae maethu’n golygu gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn, gan ei alluogi i gyrraedd ei lawn botensial. Rydyn ni’n gweithio’n galed i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i blant a phobl ifanc drwy ddarparu’r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen ar ein hamrywiaeth eang o ofalwyr maeth i ddiwallu eu hanghenion.

meddwl am faethu?

An adult and a young girl are looking at a large vase in a museum
pwy all faethu?

Mae bron i unrhyw un yn gymwys i ddod yn ofalwr maeth, felly os ydych chi’n meddwl tybed sut mae maethu’n gweithio a beth allwch ei ddisgwyl, gallwch ddod o hyd i’r atebion yma.

dysgwych mwy
A boy is smiling
mathau o faethu

Mae pob cartref yn wahanol, felly hefyd y gofal maeth y mae ein teuluoedd yn ei ddarparu. Gall maethu olygu unrhyw beth o ychydig oriau, neu aros dros nos, i rywbeth mwy hirdymor.

beth sy'n iawn i chi?

llwyddiannau lleol

darryl

"Diolch i fy ngofalwyr maeth am greu’r dyn yr ydw i heddiw"

pam maethu gyda ni?

Rydyn ni’n credu ei fod yn ymwneud â dewis pobl, dim elw. Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda gofalwyr maeth i greu dyfodol gwell i blant lleol drwy eu helpu i aros yn eu hardal leol pan fydd hynny’n iawn iddyn nhw.

Fel gofalwr maeth gyda thîm Maethu Cymru Blaenau Gwent, byddwch hefyd yn derbyn lwfansau ariannol cystadleuol a gwobrau eraill. Darganfyddwch fwy yma.

Agreement icon

y gymuned faethu

Discussion icon

cefnogaeth

Training icon

dysgu a datblygu

Social worker icon

tîm therapiwtig (Fy Nhîm Cymorth)

sut mae maethu yn gweithio

A girl in the garden
y broses

Hoffech chi gychwyn ar eich taith faethu? Dysgwch sut gallwch chi gymryd y cam cyntaf gyda ni heddiw.

dysgwych mwy
Two teenage boys in school uniform on bikes
cwestiynau cyffredin

Rydyn ni'n gwybod bod dod yn ofalwr maeth yn gallu bod yn heriol, a bod gennych chi lawer o gwestiynau ar hyd y ffordd.

dod o hyd i'r atebion

straeon i'ch ysbrydoli

Wedi gwneud y penderfyniad i faethu yng Mlaenau Gwent? Mae’n haws nag y byddech chi’n ei feddwl i ddechrau eich cais, felly cysylltwch â ni heddiw.

Woman and young girl using computer to make video call

Get In Touch