blog

Pam Maethu gyda’ch Awdurdod Lleol?

Pam Maethu gyda’ch Awdurdod Lleol?

Rwyf wedi siarad â nifer o bobl sydd yn aml yn cael eu gorlethu gan nifer y gwahanol sefydliadau sy’n hysbysebu am ofalwyr maeth ac mae llawer yn tueddu i feddwl tybed beth yw’r gwahaniaeth rhwng maethu i’ch awdurdod lleol neu asiantaeth fasnachol annibynnol?

Felly rydyn ni yma i ddweud wrthych pam y dylech chi faethu gyda’ch awdurdod lleol. Rydym hefyd wedi casglu rhai ffeithiau lleol a fydd yn eich helpu i ddeall y gwahaniaeth rhwng maethu i’ch awdurdod lleol o’i gymharu ag asiantaethau maethu masnachol annibynnol.

Pam ein dewis ni?

Maeth Cymru Blaenau Gwent yw eich asiantaeth faethu safonol. Rydym yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu awdurdodau lleol dielw ledled Cymru.

Felly sut mae hynny’n ein gwneud ni’n wahanol? Wel, mae gennym ni bresenoldeb cenedlaethol wedi’i adeiladu ar arbenigedd lleol, gyda’r pwrpas i weithio fel tîm i adeiladu dyfodol gwell i blant lleol, nid er elw.

Cymorth

Os ydych chi’n chwilio am resymau i ddod yn ofalwr maeth yn Blaenau Gwent, mae’r system gymorth ragorol yn un ohonyn nhw.

Mae gan bob un o’n gofalwyr, a phlant yn ein gofal, rwydwaith cymorth lleol cyflawn, felly ni fyddwch byth yn teimlo’n unig. Mae hyn yn cynnwys bod gan bob un ei weithiwr cymdeithasol ymroddedig ei hun sydd ag arbenigedd lleol, a gwybodaeth, grwpiau cymorth, digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol a phecyn cynhwysfawr o gyfleoedd dysgu a datblygu i’ch helpu chi ar eich taith maethu.

Y Tîm

Mae tîm Maethu Cymru Blaenau Gwent yn gweithio ochr yn ochr â gweithiwr cymdeithasol y plentyn, o fewn yr un sefydliad (yn aml yn yr un adeilad), gyda’r un tîm rheoli sy’n gwneud y penderfyniadau dros y plentyn. Rydyn ni wir yn dod i’ch adnabod chi. Nid corfforaeth bell na ffigwr dirgel ydym ar ddiwedd cyfeiriad e-bost, ond yn rhan o’r gymuned leol ac wyneb cyfarwydd. Yn wahanol i asiantaethau maethu annibynnol, mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol dros bob un o’n plant sy’n derbyn gofal.

Lleoliad

Ym Maeth Cymru Blaenau Gwent, ein nod yw cadw plant yn lleol, pan mae’n iawn iddyn nhw. Mae hynny’n golygu y gall y plant sy’n derbyn gofal aros yn eu cymuned leol yn eu hysgol bresennol gyda’u ffrindiau. Mae hefyd yn golygu nad oes gan ofalwyr maeth gymudo hir i’r ysgol neu i’r plentyn fynd i amser teulu.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch